Ik ben huurder

De toelichting op maat van de huurder

De toelichting op maat is een document dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten die u heeft als huurder / bijwoner.

U vindt deze toelichting op maat hier .

 

Kan ik levenslang een SVK-woning huren?

Neen. Dit kan een sociaal verhuurkantoor niet garanderen. Een SVK heeft geen woningen in eigendom, maar huurt zelf de woning bij een eigenaar. Daarom kunnen we nooit de garantie geven dat het huurcontract voor de rest van je leven zal duren. Wel spreekt het SVK met de eigenaar af dat er een redelijke woonzekerheid moet zijn. Dat doet het SVK bij het afsluiten van een hoofdhuurcontract met de eigenaar. Schrijf je daarom in op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij, waar je wel levenslang een woning kan huren (op voorwaarde dat je je huurdersverplichtingen nakomt).

 

Mag ik een OCMW-waarborg gebruiken voor een SVK-woning?

Vast en zeker. Bij de start van het huurcontract, hoort ook een huurwaarborg. Kan je die niet zelf betalen, dan kan je terecht bij het OCMW om een huurwaarborg aan te vragen.

 

Ik verhuis naar een andere woning, wat moet ik doen?

Als je verhuist moet je je huurovereenkomst met ons SVK stopzetten. Je kan dat op elk moment doen, maar je moet wel rekening houden met een opzeggingstermijn van 3 maanden.

Bijvoorbeeld: Je zegt  in augustus jouw huurovereenkomst op? Dan gaat de opzeggingsperiode in vanaf 1 september voor 3 maanden. Eind november stopt jouw huurovereenkomst. Je moet tot op het einde van je huurcontract jouw huur betalen en de woning (en eventueel tuin) goed onderhouden. Dat geldt dus ook tijdens de opzeggingstermijn.

Hoe zeg je de huurovereenkomst op? Je stuurt ons SVK een aangetekende brief waarin je meedeelt dat je je huurcontract stopzet. Of je neemt contact op met ons SVK. Onze, huurbegeleider stelt een brief voor je op, die je dan enkel nog moet ondertekenen.

 

Ik ontvang papieren voor het aanvragen van een huurpremie, wat moet ik doen?

De huurpremie is een financiële tegemoetkoming die je kan aanvragen als je minstens 4 jaar bent ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar je woont. Neem contact op met ons SVK als je hiervoor in aanmerking komt. Wij volgen de aanvraag dan voor je op.

Een aanvraag van huurpremie zal voor jou, als huurder van het SVK, steeds aanzien worden als een aanvraag huursubsidie.

 

Mag ik een huisdier hebben in mijn woning?

Dat is afhankelijk van het type woning waarin je woont. Heeft het huis een tuin of koer, dan is er meestal geen probleem. Ook op een appartement worden kleinere huisdieren vaak toegelaten. Wil je graag een huisdier hebben? Dan stel je deze vraag altijd aan een teamlid van het SVK. Elke vraag wordt individueel bekeken.

 

Mag ik de woning zelf opknappen?

Kleine werken mag je als huurder zelf uitvoeren. Maar je overlegt altijd eerst met ons SVK en vraagt de toestemming. Onder kleine werken verstaan we bijvoorbeeld schilderwerken. je bent vrij om te schilderen, gordijnen op te hangen of kaders aan de muur te hangen. De kosten van deze kleine werken draag je zelf. Ze zijn niet noodzakelijk om de woonst leefbaar te houden of te maken. 

Schilder je echter in donkere of felle kleuren, dan kan ons SVK je verplichten om alles in de oorspronkelijke staat te herstellen wanneer jouw huurcontract voor die woning bij ons stopt.

In sommige gevallen zal ons SVK verbieden dat je de voorgestelde werken uitvoert (bijvoorbeeld: je wil een bloempot ophangen aan de voorgevel en daarvoor moet je een gat boren in de buitenmuur: dat willen we niet). We laten jou altijd de reden van onze weigering weten.

Voor het aanpassen van structurele zaken in de woning, is er altijd toestemming nodig van de eigenaar. Je vraagt het aan ons en wij stemmen af met de eigenaar.