Toegankelijkheid

SVK Zuiderkempen vzw streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op http://www.svkzuiderkempen.be.

 

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 omdat we niet voldoen aan onderstaande eisen. (zie niet-toegankelijke inhoud)

 

Niet-toegankelijke inhoud

We doen ons best omde hele website en alle documetnen toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je.

 

Punten die niet conform de wetgeving zijn

  • De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden wij de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.
  • Een voorleessoftware zal mogelijk iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

 

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 21/08/2019. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan 10/11/2020.

 

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via onze DPO van Welzijnszorg Kempen Marc Goossens op zijn e-mailadres marc.goossens@iok.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 15 werkdagen.  

 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700