Wat is een Sociaal Verhuurkantoor? - SVK

De sociale verhuurkantoren (SVK's) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen bij hun recht op wonen. De SVK's proberen de woonkwaliteit van deze groep te verbeteren, door zelf woningen op de private huurmarkt te huren en ze onder te verhuren.

Een Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen in en verhuurt deze aan mensen die op de wachtlijst staan. Anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkt een SVK niet met een chronologische wachtlijst. De wachtlijst van elk SVK is gebaseerd op een puntenscore en die wordt bepaald op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio/gemeente waarin je woont of gewoond hebt. De kandidaat-huurder met de hoogste puntenscore staat bovenaan de wachtlijst.

De huurprijs die je betaalt aan het SVK is een vast bedrag. Dat bedrag is onafhankelijk van jouw inkomen. 

Sociaal Verhuurkantoor De Zuiderkempen verhuurt woningen in volgende gemeentes:


Werkgebied

Geel

Grobbendonk

Herselt

Hulshout

Laakdal

Meerhout

Westerlo

 

Vanaf 15 maart 2023 zal de nieuwe woonmaatschappij Woonboog verantwoordelijk zijn voor het beheren van de kandidatendossiers en het toewijzen van woningen in de gemeenten Balen, Dessel, Mol en Retie. 

Meer informatie over de verandering voor jou als kandidaat, kan je vinden op de pagina van ons werkingsgebied.