Welke documenten moet ik opvragen of meebrengen?

Inkomstenbewijs laatste 3 maanden van alle inwonende volwassenen. vb:

 • Attest leefloon
 • Attest werkloosheid van de uitbetalingsinstelling
 • Attest ziekte of invaliditeitsuitkering
 • Loonfiches
 • Rekeninguittreksels
 • ...

Document van de woonnood. vb:

 • Vonnis uithuiszetting
 • Opzegbrief verhuurder
 • Attest ongeschikt of onbewoonbaarverklaring
 • Huurcontract
 • Attest crisisopvang
 • Attest dakloosheid
 • ...

Als je kinderen hebt, die niet bij jou ten laste staan, heeft het SVK een bewijs nodig van regelmatig verblijf. vb:

 • Co-ouderschap
 • Vonnis
 • Verklaring ondertekend door beide ouders
 • ..

Indien van toepassing: een bewijs van alle schulden die de laatste 3 maanden zijn afbetaald binnen schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling