Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?

  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • je moet bij jouw inschrijving minstens 18 jaar oud zijn (uigezonderd woonbegeleiding bij minderjarigen)
  • je mag geen woning of grond in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben in het binnen- of buitenland. Ook geen erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben.
  • jouw geïndexeerd netto belastbaar inkomen mag in het referentiejaar (=2-3 jaar voor de inschrijving) niet meer bedragen dan:
    • € 25.850,00 voor een alleenstaande zonder persoon ten laste
    • € 28.015,00 voor een alleenstaande met een handicap
    • € 38.773,00 voor alle andere. Je mag dit nog verhogen met € 2.167 per persoon ten laste.

Voor een inschrijving in 2022 kijken we dus naar het inkomen uit 2019 of 2020 afhankelijk van de beschikbare gegevens. Deze inkomensgrenzen worden elk jaar op 1 januari aangepast.