Ik wil mij inschrijven

Welke documenten moet ik invullen en ondertekenen?

 

Welke documenten moet ik opvragen of meebrengen?

 • Inkomstenbewijs laatste 3 maanden van alle inwonende volwassenen. Bijvoorbeeld:
  • Attest leefloon
  • Attest werkloosheid van de uitbetalingsinstelling
  • Attest ziekte of invaliditeitsuitkering
  • Loonfiches
  • Rekeninguittreksels
  • ...
 • Document van de woonnood. Bijvoorbeeld:
  • Vonnis uithuiszetting
  • Opzegbrief verhuurder
  • Attest ongeschikt of onbewoonbaarverklaring
  • Huurcontract
  • Attest crisisopvang
  • Attest dakloosheid
  • ...
 • Als je kinderen hebt, die niet bij jou ten laste staan, heeft het SVK een bewijs nodig van regelmatig verblijf. Bijvoorbeeld
  • Co-ouderschap
  • Vonnis
  • Verklaring ondertekend door beide ouders
  • ...
 • Indien van toepassing: een bewijs van alle schulden die de laatste 3 maanden zijn afbetaald binnen schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling

 

Wanneer kan ik me inschrijven?

Inschrijven kan alleen op afspraak. Afspraken zijn mogelijk op maandagnamiddag en donderdagvoormiddag.

Om een afspraak te maken bel je tijdens de openingsuren naar ons telefoonnummer 014/ 56 27 00.

Je mag ook het ingevuld inschrijvingsformulier en alle nodige documenten opsturen met de post.

 

Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?

 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Je moet bij jouw inschrijving minstens 18 jaar oud zijn (uitgezonderd woonbegeleiding bij minderjarigen)
 • Je mag geen woning of grond in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben in het binnen- of buitenland. Ook geen erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben.
 • Jouw geïndexeerd netto belastbaar inkomen mag in het referentiejaar (= 2-3jaar voor de inschrijving) niet meer bedragen dan:
  • € 25.557,00 voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • € 27.698,00 voor een alleenstaande met een handicap
  • € 38.335,00 voor alle andere. Je mag dit nog verhogen met € 2143 per persoon ten laste.   

Voor een inschrijving in 2020 kijken we dus naar het inkomen uit 2018 of 2019 afhankelijk van de beschikbare gegevens. Deze inkomensgrenzen worden elk jaar op 1 januari aangepast.