Intern huurreglement

Op je inschrijvingsbewijs wordt er verwezen naar het intern huurreglement (pdf - 1198kB)

We willen uitdrukkelijk wijzen op volgende artikels:

  • de klachtenprocedure (bijlage 2) en het verhaalrecht (5.0), inclusief de contactgegevens van de toezichthouders
  • het mogelijks schrappen uit het inschrijvingsregister (2.2.6)
  • je toestemming aan het SVK om gegevens op te vragen (4.3)
  • dat je pas een woning toegewezen kan krijgen als jij en al de inwonende gezinsleden op dat moment voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (3.1.1).