Ik ben al ingeschreven

Intern Huurreglement

Op je inschrijvingsbewijs wordt er verwezen naar het Intern huurreglement 

We willen uitdrukkelijk wijzen op volgende artikels:

  • de klachtenprocedure (bijlage 2) en het verhaalrecht (5.0), inclusief de contactgegevens van de toezichthouders.
  • het mogelijks schrappen uit het inschrijvingsregister (2.2.6.).
  • je toestemming aan het SVK om gegevens op te vragen (4.3.).
  • dat je pas een woning toegewezen kan krijgen als jij en al de inwonende gezinsleden op dat moment voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (3.1.1).

 

Plaats op de wachtlijst

Om jouw plaats op de wachtlijst te kennen, kan je altijd telefoneren. Hou zeker je dossiernummer bij de hand zodat we vlot jouw dossier kunnen opzoeken. Je dossiernummer staat op het inschrijvingsbewijs.

 

Wijzigen keuzes

Je kan jouw keuzes altijd wijzigen. Denk maar aan de gemeente, het type woning, ... Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kan hiervoor langskomen op kantoor, mailen of de wijzigingen per post versturen.

 

Mijn situatie is veranderd

Ben je verhuisd? Heb je een ander inkomen? Is er een partner?  Breng steeds ons sociaal verhuurkantoor op de hoogte. Op die manier hebben we jouw meest recente informatie (en adres) en kunnen we je de juiste punten geven. Soms betekent een wijziging dat jouw puntenscore omhoog gaat, wat een betere plaats op de wachtlijst kan opleveren.

 

Ik heb een brief ontvangen van het SVK

Zorg ervoor dat je altijd op een brief reageert! Dit is heel belangrijk om ingeschreven te blijven en om een kans te maken op een woning.