Ik verhuis naar een andere woning.

Wat moet ik doen?

Als je verhuist moet je je huurovereenkomst met ons SVK stopzetten. Je kan dat op elk moment doen, maar je moet wel rekening houden met een opzeggingstermijn van 3 maanden.

Bijvoorbeeld: Je zegt  in augustus jouw huurovereenkomst op? Dan gaat de opzeggingsperiode in vanaf 1 september voor 3 maanden. Eind november stopt jouw huurovereenkomst. Je moet tot op het einde van je huurcontract jouw huur betalen en de woning (en eventueel tuin) goed onderhouden. Dat geldt dus ook tijdens de opzeggingstermijn.

Hoe zeg je de huurovereenkomst op?

Je stuurt ons SVK een aangetekende brief waarin je meedeelt dat je je huurcontract stopzet. Of je neemt contact op met ons SVK. Onze huurbegeleider stelt een brief voor je op, die je dan enkel nog moet ondertekenen.