Voordelen van het verhuren aan een SVK

Garanties

  • Omdat ons sociaal verhuurkantoor alle huurdersverplichtingen op zich neemt, garanderen wij u een stipte betaling van de huur. 
  • U geniet gegarandeerde huuropbrengsten, ook als de woning even leeg komt te staan of als de onderhuurder nCheck Voordelen afbeeldingiet betaalt.
  • U krijgt de garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgt, rekening houdend met de normale slijtage
  • We begeleiden alle huurders in hun wonen, waardoor de garantie op een goed onderhouden woning stijgt.

 

Geen administratieve rompslomp 

Ons SVK neemt de administratieve zaken op zich. Wij zorgen voor u voor de:  

  • Opmaak van het huurcontract
  • Opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving
  • Registratie van het contract en plaatsbeschrijving
  • Overname van energielevering

 

Geen risico's

U vermijdt langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing. U loopt geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures. Bij problemen met huurders onderneemt ons SVK alle nodige (gerechtelijke) stappen naar de huurder toe.

 

Klusjesman

Voor kleine herstellings- of opfrissingswerken in de woning heeft SVK Zuiderkempen een klusjesman. Hiervoor rekenen we u geen werkuren aan.

 

Premies bij werken

U heeft recht op verhoogde premies bij renovatiewerken. Op de website http://www.mijnverbouwpremie.be kan u meer informatie terugvinden.

 

Verlaagd tarief onroerende voorheffing

Voor eigenaars die verhuren via een sociaal verhuurkantoor is er een verlaagd tarief van de onroerende voorheffing. Op dit ogenblik betalen alle woningeigenaars jaarlijks 3,97% onroerende voorheffing (OV) op het kadastraal inkomen (KI)  aan het Vlaamse Gewest (daarnaast gaat er ook nog een percentage naar de provincie en de gemeente). Eigenaars die aan een SVK verhuren betalen slechts 2,54% OV. 

 

Verlaagd BTW-tarief

Verhuurders genieten van een btw-tarief van 12% in plaats van 21% voor de aankoop of bouw van nieuwbouwwoningen die verhuurd worden aan het SVK voor tenminste 15 jaar.

 

Gunsttarief registratierechten

Wie een woning koopt om te verhuren aan een SVK geniet van een voordeeltarief van 7%. Binnen de 3 jaar na aankoop dient u een huurovereenkomst van 9 jaar af te sluiten met het SVK.

 

Professionele partner

U verhuurt aan ons SVK binnen het wettelijke kader van het Woninghuurdecreet Wij zijn onderlegd in de huurwetgeving. Onze grondig opgeleide en ervaren werknemers begeleiden de onderhuurders bij het naleven van hun rechten en hun plichten als huurder. Onze medewerkers gaan ook geregeld op huisbezoek.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de woningverantwoordelijke. U kan haar bereiken op telefoonnummer 014/56 42 53.