Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen werd in 1982 opgericht door enkele visionaire OCMW-voorzitters. De eerste statuten vermelden dat Welzijnszorg Kempen initiatieven mag ondernemen die tegemoetkomen aan de welzijnsbehoeften in de regio. De uitdaging ligt concreet in de aanpak van een regionale samenwerking die de mogelijkheden van de afzonderlijke OCMW’s overstijgt.

 

Welzijnszorg Kempen maakt deel uit van een netwerk van voornamelijk regionale vzw's die werken rond welzijn, gezondheid, zorg en tewerkstelling. Samen vormt het een breed draagvlak waardoor behoeften kunnen ingevuld worden en initiatieven kunnen gerealiseerd worden met als doel meer welzijn in de brede zin voor iedereen.

 

Welzijnszorg Kempen heeft, samen met enkele partners, SVK Zuiderkempen vzw opgericht in 1998. Vandaag neemt Welzijnszorg Kempen het personeel en financieel beheer ter harte en ondersteunt het SVK met het bestuurssecretariaat. Welzijnszorg Kempen wil op die manier haar bijdrage leveren aan het oplossen van de woonproblematiek voor de meest kwetsbare inwoners in onze regio.

 

De OCMW's van de 11 gemeenten van het werkingsgebied participeren in het bestuur van het SVK. Daarnaast zijn ook de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen het werkingsgebied vertegenwoordigd in het bestuur.

 

Bestuursleden SVK

  Dagelijks bestuur Raad van Bestuur Algemene vergadering
CAW De kempen Wynants Marc Wynants Marc Wynants Marc
Geelse Huisvestingsmaatschappij Driesmans Yasmine Driesmans Yasmine Driesmans Yasmine
Molse Bouwmaatschappij Schoofs Erik Schoofs Erik Schoofs Erik
OCMW Balen Borgmans Erik Borgmans Erik Borgmans Erik
OCMW Dessel   Vandendungen Anita Zayou Driss
OCMW Geel   van Looveren Ben van Looveren Ben
OCMW Grobbendonk Van der Elst Gino Van der Elst Gino Van der Elst Gino
OCMW Herselt Candillon Sofie Candillon Sofie Candillon Sofie
OCMW Hulshout   Vrindts Tanja Vrindts Tanja
OCMW Laakdal   Moons Raf Moons Raf
OCMW Meerhout Geudens Nele Geudens Nele Convens Griet
OCMW Mol   Belmans Mia Belmans Mia
OCMW Retie   Blockx Margriet Blockx Margriet
OCMW Westerlo   Helsen Paul Helsen Paul
Welzijnszorg Kempen Nysmans Eric Nysmans Eric Nysmans Eric
Welzijnszorg Kempen Serroyen Katrien Serroyen Katrien Serroyen Katrien
Zonnige Kempen Eelen Anneleen Eelen Anneleen Eelen Anneleen